berikut yang bukan ciri-ciri teks cerita sejarah adalah

Video