Tác giả: LukmanMuhammadlover

Đăng câu hỏi

Đã đăng: 2 câu hỏi

7 votes
0 answers
210 views
Apakah olahraga sebelum tidur bisa menurunkan berat badan?

Salah satu cara efektif untuk menurunkan berat badan adalah berolahraga secara rutin. Ada berbagai aktivitas yang bisa ...

5 votes
0 answers
120 views
Bagaimana penerapan Pancasila sebagai dasar negara pada masa reformasi

PENERAPAN PANCASILA PADA MASA REFORMASISTIMIK AMIKOM YOGYAKARTADisusun oleh : Nama: Billy Riskidewi C.NIM: ...

điểm khác biệt

bubble
Cộng đồng mở

Câu hỏi và câu trả lời đến từ cộng đồng, đây là cộng đồng mở 100%

vote
VOTE cơ sở đánh giá

Dựa vào số lượng VOTE, hệ thống sẽ đánh giá câu trả lời và câu hỏi tốt nhất

check
Tặng thưởng TOKEN

Những câu hỏi có nhiều vote nhất sẽ được tặng thưởng token HODA